top of page
07 Meisje syndroom van down - Humura.jpg

Over de organisatoren

De Inleefreis Maendeleo is een gezamenlijk initiatief van de vzw Organisatie Broeders van Liefde en de vzw Fracarita Belgium. Fracarita Belgium is de ngo voor internationale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde. 

De Groep Broeders van Liefde in België heeft een passie voor mensen. Elke dag engageren 14.000 collega’s medewerkers zich in ons land om bezield aan de slag te gaan in onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg, ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang. We gaan binnen de Groep Broeders van Liefde uit van de kracht en de talenten van iedereen, maar hebben ook oog voor ieders kwetsbaarheid. Dag na dag nemen we samen ons maatschappelijk engagement op!

BVL-logo-kleur-vooronlinedigitaal.png
Fracarita Belgium bird up.png

De vzw Fracarita Belgium doet dit binnen de Groep specifiek op het vlak van internationale samenwerking met partners – meestal verbonden met de internationale congregatie Broeders van Liefde – in lage inkomenslanden. Vooral in de Afrikaanse Regio van de Grote Meren zijn we actief. Met ons team ondersteunen we daar de vele collega-medewerkers en directies in hun scholen en voorzieningen. Via informatiedeling, expertise-uitwisseling, intervisie, delen van goede praktijken, visieontwikkeling, gericht advies en materiële en financiële ondersteuning, zijn we hun partner in het versterken van de bij hen aanwezige kennis en mogelijkheden, in het zoeken naar innovatiekansen en in hun streven naar een verhoogde efficiëntie van de zorg en het onderwijs die zij er uitbouwen.
 

En dat alles steeds weer met onze missie binnen de Groep Broeders van Liefde voor ogen: geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen. 

bottom of page