top of page
DSC02412.JPG

Maendeleo en de Scouts

We zijn te gast in het Maendeleo Jeugdcentrum voor straatjongeren. Met de jongeren die er leven, delen we twee weken lief en leed.

Maak via onderstaand filmpjes kennis met het jeugdcentrum:

Campagnefilm Zuidactie 2022 "Girls@School!"

In Tanzania verlaten heel wat meisjes vroegtijdig de schoolbanken om uiteenlopende redenen: geldgebrek, onveiligheid, kindhuwelijken, ongewenste tienerzwangerschappen, … Het Maendeleo Jeugdcentrum brengt deze meisjes terug naar de schoolbanken en geeft hen zo dezelfde onderwijskansen als jongens. Daarom zetten we met de Zuidactie alles op alles om dit project te steunen. Want meisje, jongen, Belg of Tanzaniaan: onderwijs is en blijft een universeel recht.

 

Zie ook campagnewebsite.

Campagnefilm Zuidactie 2006 "De safari van Omari"

In 2006 stond het Maendeleo Jeugdcentrum ook centraal tijdens de jaarlijkse Zuidactiecampagne van Fracarita Belgium. De middelen werden toen ter plaatse via maandelijkse werkingssubsidies aangewend voor de brede activiteiten van het centrum. Een ondersteuning die nog steeds via de Warafiki loopt.

Het Maendeleo Jeugdcentrum voor straatkinderen

 

Het Maendeleo Jeugdcentrum is voor Kigoma heel belangrijk. Want Kigoma is een grote stad in het Noordwesten van Tanzania waar extreme armoede heerst. Er leven heel wat straatkinderen en de jongeren zijn er een gemakkelijk slachtoffer van jeugdbendes of ze vallen ten prooi aan drugs of prostitutie. Het Maendeleo Jeugdcentrum neemt het op voor deze jongeren.

Het jeugdcentrum doet dit op een heel eigenzinnige wijze. De jongeren worden niet als “slachtoffers” behandeld, maar op hun verantwoordelijkheid gewezen. Men vraagt niet: “wat kunnen we voor jullie doen”, maar “wat kunnen jullie voor de maatschappij doen?”. Niet wat ze te kort komen wordt centraal gesteld, maar wat ze aan capaciteiten hebben. In het jeugdcentrum worden de jongeren gevormd en opgeroepen om actief buiten het centrum de maatschappij op te bouwen. Dit doen ze in kleine groepen - zoals met de scouts - onder leiding van een ‘ancien’. De jongeren verzorgen zieken aan huis, bouwen hutten voor bejaarden, bezoeken gevangenen, brengen water op moeilijk bereikbare plaatsen, organiseren sportactiviteiten in de sloppenwijken, zetten jeugdbewegingen op, enz. In ruil krijgen ze de kans om te groeien in verantwoordelijkheid, een plaats om te slapen en wat te eten.

Het concept is redelijk uniek omdat de jongeren zelf het jeugdcentrum runnen onder begeleiding van een Broeder van Liefde. Er is geen dure infrastructuur en er worden geen ruime financiële middelen besteed aan grote projecten. De jongeren bekijken elke dag opnieuw hoe ze met een klein budget en een groot hart zich sociaal dienstbaar kunnen maken.

Dit prima project krijgt de steun van de Belgische ngo Fracarita Belgium. We willen in Kigoma de jongeren van het jeugdcentrum helpen hun sociale werken uit te voeren. Ze verdienen daarvoor ons respect én onze steun.

Het dagelijkse leven bij onze gastheren in het centrum

 

Voor de jongeren van Maendeleo staan geen safari's in de natuurparken van Tanzania op het programma. Wel een dagelijkse voettocht door de sloppenwijken van de stad. Berusting is niets voor hen en ze zijn trots op wat ze met hun eigen inspanning verwezenlijken. In het jeugdcentrum worden zij gevormd en opgeroepen om actief buiten het centrum de maatschappij op te bouwen. Ze krijgen alle ruimte om de activiteiten voor te bereiden en organiseren dan ook alles zelf. Ze leren leiding geven en leiding aanvaarden. Mislukken mag op elk moment, maar leren moet. Dit doen ze in kleine groepen, onder leiding van een ‘ancien’.

De jongeren werken samen rond verschillende thema’s: sociaal engagement, onderwijs, ontwikkeling, cultuur en sport. Voor alles is er een verantwoordelijke en enkele medewerkers die het voortouw nemen, maar men steunt vooral op een groot aantal vrijwilligers uit de hele stad. Die trekken er elke dag op uit en zijn heel actief.

 

Een blik op hun activiteiten

 

Acties bij het thema onderwijs en opleiding:

Bouwen van klaslokaaltjes; kleine kinderen leren lezen en schrijven; herhalingslessen voor scholieren; cursussen Engels voor jongeren; steun aan een schooltje voor straatkinderen; opleiding snit en naad, houtbewerking, landbouw en veeteelt; onderwijs in de vluchtelingenkampen; discussie- en actiegroepen rond sociaal gedrag, vriendschap, aids, prostitutie, alcohol- en druggebruik; scoutsgroep; Focolaregroep,…

Thema ontwikkeling:

Jongeren helpen een eigen werkplaats te beginnen of een zaakje op te starten; samen runnen van een sociaal restaurantje; kinderboerderij; plattelandsontwikkeling en sensibilisatie tegen erosie en roofbouw; begeleiding van jongeren die afkicken van drugs; zelfhulpgroepen voor doven, albino’s, jonge prostituees, ex-kindsoldaten,...

Thema cultuur:

Educatief toneel in de wijken, muziekband, bibliotheek,…

Thema sport:

Organiseren van voetbal-, volley-, basket- en netbalwedstrijden,… in de sloppenwijken.

 

De jongeren zitten dus nooit stil en proberen meer dan alleen maar iets van hun leven te maken. Ze maken op hun eigen wijze hun dromen van een betere wereld waar!

We maken kennis met elkaars cultuur en waarden en gaan hierover met elkaar in dialoog. 

Wil jij eens enkele weken dit leven delen?

“Maendeleo gaf me een unieke kans: studeren”

“Als meisje zijn de uitdagingen soms wat groter. Maar ik laat me niet afschrikken. Ik weet wat ik wil, en ik ga ervoor! Ik groeide thuis op in een gezin van acht. Mijn vader is metselaar, maar breed hadden we het niet. Hij werkte zich te pletter om ons naar school te sturen. Ik mocht zelfs naar het middelbaar. Niet evident, want voor 2 Tanzaniaanse kinderen op 3 eindigt de school na het lager onderwijs.”

 

“Ik wou daarna absoluut verder studeren. Daarom trok ik tijdens de laatste jaren van de middelbare school naar Maendeleo. Daar kreeg ik begeleiding in de huiswerkklas voor Engels, da’s hier de voertaal van het hoger onderwijs. Die taal moest ik goed onder de knie krijgen. Privélessen kon ik echt niet betalen. Maendeleo gaf me de kans om gratis Engels te leren. Ze noemen me een stille doorzetter… En met het Engels is het nu gelukt. Ik droomde er altijd van om boekhoudster te worden. Vandaag studeer ik met een beurs aan het Tanzania Institute of Accountancy.”

Christina van het Maendeleo Jeugdcentrum in Kigoma, Tanzania

Amos: “Thuis is er geen honger meer”

Wist je dat Amos nu een job heeft? Hij studeerde dankzij het studiefonds. Hij werkt als sociaal assistent in een ziekenhuis van de Broeders van Liefde. Een job met toekomst, zoals jij en ik die ook zouden willen voor onszelf.

Amos is 27. “Ik kom uit een arme familie van 6 kinderen. We wonen in een gehucht aan de rand van Kigoma. Mijn ouders verkopen groenten die ze zelf kweken. Dat brengt bijna niets op. Te weinig om echt van te leven.“

 

Amos ging naar de lagere school en startte middelbare studies. Maar na een tijd kon de familie de schoolkosten niet meer betalen. “Ik was nochtans supergemotiveerd om een diploma te halen. Omdat ik werkte in een steenbakkerij verdiende ik net genoeg om het secundair te kunnen uitdoen. Ik kreeg toen huiswerkbegeleiding van het Maendeleo jeugdcentrum.”

 

Daar waren ze echt onder de indruk van zijn doorzettingsvermogen. “Ik kreeg een studiebeurs en kon naar het Newman Institute for Social Work. Daar behaalde ik een bachelorsdiploma Sociaal Werk.”

 

Nu is hij sociaal assistent in het psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders van Liefde in Kasaka. “Ik was altijd heel gemotiveerd, maar zonder het studiefonds van Maendeleo was het me nooit gelukt”, zegt Amos. “Ik ben heel dankbaar. Dankzij mijn diploma heb ik nu een mooie job! En thuis is er geen honger meer.”

Is het zinvol te investeren in onderwijs van straatjongeren in Afrika? Maakt het iets uit op lange termijn? Reken maar!

bottom of page